Kundinformation

Hos oss kan du handla över disk i vår butik utanför Söderköping eller göra din beställning per telefon eller mail.
Information om hur du når oss finns under KONTAKTA OSS
Öppettider
Vi har öppet helgfria måndagar till fredagar från 09.00 till 17.00

Försäljningsvillkor

Priser:
Våra priser kan ändras utan att så meddelas. Priserna justeras vid svängningar i valutakursen från tillverkningslandet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. För korrekt pris rekommenderar vi att du kontaktar oss. Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.
Betalning:
Kontant, Förskottsbetalning eller efterkrav. Detta gäller både företag och privatpersoner om ej annat överenskommits. 20 dagars kredit erbjuds enbart till våra återförsäljare efter godkänd kreditprövning. Vid beställning av varor vi inte har i vårt lager i Sverige begär vi att handpenning erläggs. Handpenningens storlek framgår på av oss utskickad orderbekräftelse. Av kunden godkänd beställning (orderbekräftelse) är bindande och full betalning ska alltid erläggas snarast efter att vi meddelat kunden att varan finns hos oss för leverans.
Orderbekräftelse:
Om vi inte har den beställda varan i lager skickar vi en orderbekräftelse till kunden. Den handpenning som anges på orderbekräftelsen ska betalas innan vi verkställer ordern. Beställningen verkställs först när kunden godkänt, signerat och returnerat den till oss. Betalning av handpenningen är likalydig med att ordern godkänns.
Garantier:
Vi lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Fel som uppstått som följd av händelse/verkan efter tillverkningen täcks ej av garantin. Detta gäller både funktion och ytfinish. Bristande vård är inte en garantiberättigad skada. Används produkterna off-road eller i tävlingssammanhang gäller inga garantier. Garantin ersätter endast varan, ej övriga kostnader som exempelvis transportkostnader, montering etc. ej heller eventuella följdkostnader som exempelvis stillestånd etc. Den totala garantiersättningen kan aldrig överstiga beloppet som betalats för varan enligt kvitto. Origilalkvittot kräves vid alla garantianspråk. För privatpersoner gäller utöver garantin konsumentverkets regler.
Reklamationer:
Reklamation ska anmälas snarast till oss, senast 7 dagar efter erhållen leverans. Transportskador anmäles direkt till transportbolaget. Vi tar ej emot reklamationer som är orsakade av transportbolag.
Transportkostnader:
I våra priser ingår fraktkostnaderna från våra leverantörer till vårt lager i Söderköping. Ytterligare frakter från vårt lager i Söderköping debiteras kunden enligt följande: Vid köp av fälgar debiterar vi köparen 159 kr för transport av 1-4 fälgar inom Sverige. För alla övriga produkter debiteras kunden vår faktiska kostnad för transporten baserat på vikt och volym. För leverans utanför Sverige var god kontakta oss.
Returer:
Eventuella returer ska alltid föregås av att vi kontaktats och godkänt returen. För ej godkänd retur utgår ingen ersättning. Försändelser som skickas mot efterkrav eller mottagarfrakt utlöses ej. Returer ska alltid levereras till vår adress. Vi hämtar inte gods på terminal, busstation eller liknande. Varor som returneras skall vara i helt oskadat skick, detta gäller även emballaget. Som skada räknas även nedsmutsning. Vid skada kan ersättningen reduceras eller helt utebli beroende på skadans omfattning. Emballaget får endast tillslutas med genomskinlig tape.
Felleverans:
Om felaktig vara levererats av oss kan vi endast ersätta den om den/de returneras utan att varit monterad. Om vi får vara i retur som visar spår av att den varit monterad godkänner vi ej returen. Kontrollera ALLTID att varan passar innan den monteras.
Återköp:
Återköp medges endast av varor som vi normalt lagerför i Sverige. Återköp måste alltid godkännas av oss innan varan återsändes. En återköpsavgift utgår alltid med 20 % av varans belopp, minsta återköpsavgift är 300 kr. Vid återköp debiteras kunden alla transportkostnader. Vid återköp av fälgar debiteras även den ursprungliga leveransens faktiska transportkostnad. ( se även "Returer")
Outlösta försändelser
För outlösta försändelser som går i retur till oss debiteras beställaren alla uppkommna fraktkostnader samt en hanteringskostnad på 400 kronor
Brukande av produkterna
Då många av våra produkter i första hand är avsedda för offroad och utställning kan vi inte ansvara för huruvida berörda myndigheter ställer sig till att godkänna produkterna för användande på allmän väg. Vi ansvarar ej heller för problem/skada som uppkommer av användandet av produkterna.
Countless will also think it rather hard together with chanel replica regardless if they're just in front of one of the best sales person who may be delivering a good synthetic version container. Together with quite often you do not get hold of most of the chanel replica you will want with sales and profits human beings what person won't allow come in your request. These types of condition forces clients to invest in synthetic version shopping bags on line, the place expansive chanel replica for opportunities awaits him or her. Procuring on line don't just suit an individual's carving meant for assortment of opportunities, within a quite reasonable range of price tags, but also for finding the perfect client service.